Jumat, 23 Juli 2010

Bahasa sehari –hari / Basa Padinan

Indonesia

Ngoko

Krama

Laki-laki

Wanita

Kakek

Nenek

Saya

Kamu

Makan

Makanan

Minum

Air

Minuman

Telur

Mandi

Tidur

Rumah

Bunga

Tidak mau

Bermain

Nasi

Baju

Pergi

Datang

Berdiri

Duduk

Itu

Ini

Uang

Padi

Baca

Puasa

Nama

Kanan

Kiri

Besar

Kecil

Tinggi

Rendah

Atas

Bawah

Lanang

Wedhok

Mbah lanang

Mbah wedok

Aku

Kowe

Mangan

Panganan

Ngombe

Banyu

Ombenan

Ndog

Adus

Turu

Omah

Kembang

Emoh / ora gelem

Dolan

Sega

Klambi

Lunga

Teka

Ngadek

Linggeh

Niku

Niki

Duit

Pari

Maca

pasa

nami / jeneng

tengen

kiwa

gede

cilik

dhuwur

cendhek

ndhuwur

ngisor

Jaler

Wadhon

Mbah kakung

Mbah putri

Kulo

Panjenengan

Dhahar

Dhaharan

Ngunjuk

Tirta / toya

Unjuk-an

Tigan

Siram

Sare

Griya / dalem

Sekar / puspa

Mboten purun

Dolan

Sekul

Ageman

Kesah / tindak

Rawuh

Jumeneng

Lungguh / pinara

Punika

Puniki

Arta

Pantun

Maos

Siyam

Asma

Tengen

kiwa

ageng

alit

inggil

cendhek

inggil

ngandhap

Tidak ada komentar:

Posting Komentar